www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia

Exemples Due Dilligence/Pla de viabilitat.

 

Due Dilligence/negociació de compra;

Due Dilligence, elaboració proposta de compra i negociació d'una companyia de software.

Anàlisis de ofertes de empreses.

Estudi i valoració de compra de empreses.

Pla viabilitat de projecte de diversificació per un grup familiar.

Anàlisis de oportunitat de presentació d'oferta en concurs públic.