www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia

Projectes Finances i Fiscalitat.

 

Estudi de la fiscalitat operacions vinculades d'un grup d'empreses

Elaboració de les noves obligacions documentals relativa a les operacions vinculades. Avaluació de la idïonitat financera de les operacions. 

Direcció secció de crèdit.

Direcció temporal d'una secció de crèdit, reclamació de crèdits morosos, elaboració i negociació de plans refinançament i execucions hipotecàries/embargaments de comptes.

Direcció Financera.

Gestió del departament de finances d'una empresa amb una facturació de 22 milions amb problemes de liquiditat i direcció del concurs d'acreedors.